Michael Žantovský představil na Arcibiskupském gymnáziu činnost Knihovny Václava Havla (KVH)

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži se zapojilo do čtenářské kampaně Číst Havla! (více o kampani). Součástí kampaně bylo sledování krátkých videoklipů, v nichž osobnosti českého veřejného prostoru představují mladým čtenářům ikonické i méně známé texty Václava Havla, a následná práce s těmito texty. Výsledky představili studenti postupně na facebooku KVH.

23. 10. 2019 přivezl Michael Žantovský, ředitel KVH, na AG Knihovničku Václava Havla: více než čtyřicet knížek - některé od V. Havla, jiné o něm, o listopadu 1989 apod. M. Žantovský, který už den předtím vystoupil v aule AG na přednášce České křesťanské akademie, se při příležitosti předání knihovničky setkal se studenty 3. ročníku a odpovídal na jejich dotazy. „Překvapilo mě, s kolika významnými osobnostmi se pan Žantovský setkal a co všechno ví nejen o Václavu Havlovi,“ řekl po besedě jeden ze studentů.

Knihovničku VH najdete ve školní knihovně AG, takže nezbývá než popřát dobré počtení.  

2947

2947

2947

Foto: Iva Bekárková

Další fotografie ze setkání Michaela Žantovského se studenty AG a z jeho přednášky pro ČKA.