Ve středu 16. 10. 2019 se studenti primy a sekundy zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. Pořadatelem této soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. V kategorii Kadet je čekalo 24 úloh, na jejichž řešení měli 40 minut čistého času. Správné odpovědi vybírali z pěti nabízených možností.

V primě si nejlépe s testem poradili Ondřej Chabiča (85 bodů), Petr Ivan (77 bodů), Karel Sypták (68 bodů) a Anna Přecechtělová (68 bodů). Nejlepšími řešiteli v sekundě byli Petr Šimíček (81 bodů), Richard Bazika (69 bodů) a Šimon Pospíšil (63 bodů).

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

2943

2943