Třetí týden v září se 7 studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži spolu s paní učitelkou Procházkovou a panem Pořízkem zúčastnilo mezinárodních evropských dní mládeže ve Frankfurtu. Mimo tři školy z České republiky se setkání zúčastnili také mladí lidé ze Slovenska, Kosova, Rumunska, Ukrajiny, Bosny, Polska a Běloruska.

V brzkých ranních hodinách jsme vyrazili z bran AG směr Frankfurt nad Mohanem. Během cesty se k nám připojili studenti z Prostějova a společně jsme se dopravili až do cíle. Přivítalo nás mnoho nadšených pořadatelů a několik fotoaparátů sledujících každý náš krok. Hostitelské rodiny, které na nás už netrpělivě čekaly, si nás krátce po registraci odvezly do svých domovů. Zde jsme se více seznámili a hlavně připravili na večerní modlitbu a první společný program, který nám svými písněmi zpestřili hudebníci z Běloruska.

Ve čtvrtek jsme neotáleli a hned po modlitbě, rozdělení do skupin, vyrazili poznávat frankfurtské organizace jako např. uprchlické centrum, domovy pro důchodce, školy a podobně. Následoval výborný oběd a pak nás čekal ještě lepší zákusek na palubě krásné vyhlídkové lodi. Večer byla uspořádána debata na témata týkající se evropských států, po níž jsme znaveni odjeli domů.

Páteční dopoledne jsme strávili poznáváním centra Frankfurtu a nakonec jsme zakotvili v krásné radnici, kde nás přivítal starosta města s drobným občerstvením. Částečně po vlastních a částečně hromadnou dopravou jsme se dostali na fotbalové hřiště na okraji města. Zde už čekali pořadatelé se sportovními soutěžemi a pohárem, který byl určen vítěznému týmu. Byli jsme rozděleni do několika skupin tak, aby pokud možno byl v každém týmu alespoň jeden zástupce z každého státu. Některé soutěže byly náročné, jiné zase zábavné, každopádně jsme si všechno náramně užili. Stejně už jsme ale všichni byli myšlenkami v budoucnu. Po večerní modlitbě, kterou jsme tentokrát měli na starosti my se Slováky, nás totiž čekal rozchod po nočním Frankfurtu.

Sobota byl den, který jsme měli strávit se svými hostitelskými rodinami, a až odpoledne se sejít na mši s biskupem. Dlouhý spánek nám osvěžil tělo a následující nákupy duši. A takto odpočatí jsme prožili krásnou mši, doprovázenou mimo jiné i černošskou kapelou, a vyrazili na poslední společnou akci - festival kapel.  Nádherné zakončení nádherného pobytu.

Neděli jsme zahájili mší svatou a po dlouhé vyčerpávající cestě dorazili kolem 18. hodiny do Kroměříže. Díky úžasné organizaci a laskavosti pořadatelů jsme si užili každou minutu a budeme na tento výlet ještě dlouho vzpomínat.

2883

2883

2883

2883

2883

Další fotografie.