I letošní školní rok nabízíme studentům možnost přihlásit se k přípravě na svátosti křtu, eucharistie a biřmování.

Ti, kdo mají zájem o přípravu na tyto svátosti, se mohou přihlásit do pondělí 30. září u P. Petra Káni nebo na pastoračním centru.

Zahajovací víkend pro nové biřmovance se bude konat v Rajnochovicích na Arcidiecézním centru života mládeže Přístav ve dnech 8.–10. 11. 2019.

Termín prvních informačních setkání zájemců bude upřesněn.

Více informací můžete získat u P. Petra Káni nebo na pastoračním centru.

Na Pastoračním centru je také k vyzvednutí přihláška k přijetí svátosti biřmování.

2823