21. září 2016 proběhly na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži Studentské volby, které organizoval vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Voleb se zúčastnili studenti 2. ročníku a 4. K; všichni byli proškoleni v rámci hodin společenských věd.

Samotné volby probíhaly obdobně jako volby skutečné: volební komise připravila volební místnost s urnou a plentami, za nimiž studenti zaškrtávali na připravených volebních lístcích politické strany, hnutí nebo koalice, které kandidují v reálných krajských volbách. Komise pečlivě dohlížela na průběh voleb a na závěr provedla sčítání hlasů.

Do projektu se zapojilo celkem 254 škol (31 867 studentů starších 15 let). "Politiky, médii ani širokou veřejností by výsledky Studentských voleb neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy. Jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci," říká ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota. "Je zřejmé, že strach a nejistota, které v souvislosti s migrační krizí prostupují naší společností, názorová polarizace a nenávistné projevy ovlivňují i názory a postoje mladých lidí a projevily se v jejich hlasování ve Studentských volbách," dodává.

Svědčí o tom například vítězství Svobody a přímé demokracie - Tomio Okamura (SPD) ve Zlínském kraji. Studenti Arcibiskupského gymnázia oproti tomu většinu hlasů věnovali KDU-ČSL. Celkové výsledky Studentských voleb jsou k dispozici na https://www.jsns.cz/cz/article/162/Vysledky_studentskych_voleb.html.

Za spolupráci při přípravě Studentských voleb děkuji učitelům ZSV Liboru Ondráčkovi a Karlu Pospíšilovi a volební komisi ve složení Monika Kunčarová, Justýna Nováková a Terezie Šumpíková.

A. Řezníčková

0048

0049