Když nás před půl rokem navštívily studentky z Izraele (The New MunicipalHighSchool in Herzliya), které k nám zamířily v rámci česko-izraelského partnerství středních škol, naši studenti byli nadšeni a ptali se, jestli i oni budou moci své nové přátele navštívit v jejich zemi. A povedlo se.

Ve čtvrtek 15. 9. brzy ráno skupina 11 studentů s vedoucí projektu nasedla před školou do aut, která je odvezla na letiště do Vídně, aby po tříapůlhodinovém letu přistáli na letišti v Tel Avivu. Nastalo setkání nejen se starými přáteli, ale i s novými tvářemi a pak už se rozjel kolotoč připraveného programu.
I když náš pobyt byl krátký, stihli jsme toho opravdu hodně. Návštěva Jeruzaléma a koupání v Mrtvém moři zcela nepochybně patří mezi nejsilnější zážitky všech účastníků, ale také vycházka v horách, koupání pod vodopády v David´s Creek, vyjížďka na velbloudech a následná návštěva beduínské vesnice, kde jsme ochutnali jejich jídlo i nápoje, pobesedovali o životě v poušti, nákupy na místních tržnicích i prožití večera v centru Tel Avivu; to všechno umožnilo studentům poznat zemi a její obyvatele. Chvíle strávené v hostitelských rodinách jim poskytly cenné nahlédnutí do způsobu života místních obyvatel, které při hodnocení projektu umístili velmi vysoko na žebříčku přínosu z pobytu v Izraeli a účasti na projektu celkově.
Na oplátku jsme i my jim předali něco z naší kultury, a to nejen ve formě dárků přivezených z České republiky, ale také třeba prezentace o naší škole a republice, kterou si společně připravili, Jan Špaček (3.A) ji velmi pěkně zkompletoval a pak ji všichni předvedli studentům oboru diplomacie. Následná beseda svědčila o velkém zájmu všech studentů o komunikaci a získání vědomostí o jednom či druhém státu.
Mohu směle potvrdit, že záměr projektu, tedy poznávání kultur našich zemí, se vydařil. Díky skvělé spolupráci obou partnerských škol je velmi pravděpodobné, že projekt bude pokračovat a další studenti dostanou příležitost obohatit své znalosti a životní zkušenosti.

Mgr. Svatava Hrdá
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

 0046

 0046

 0046

Další foto 1
Další foto 2