V úterý 13. září celebroval večerní mši svatou P. Jiří Luňák, který v loňském školním roce působil na naší škole jako jáhen.

Na poděkování za jeho službu obdržel mariánskou štolu, která se již tradičně předává kněžím absolventům AG nebo kněžím, kteří vykonávali na naší škole jáhenskou službu. Po mši svaté uděloval P. Jiří novokněžské požehnání.

 

0026

0026

0026

Další fotografie.