Žáci 2. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vstoupili do nejrozsáhlejšího a nejsledovanějšího projektu organizace Jeden svět na školách, do Studentských voleb 2016.

Zapojí se do pořádání voleb a nanečisto si tak vyzkoušejí, jak fungují základy demokratických procesů. V hodinách společenských věd dostávají informace o politických stranách a volbách. Ve středu 21. 9. 2016 pak přistoupí k volební urně a volební komise ve složení M. Kunčarová, T. Šumpíková a J. Nováková dohlédne, aby volby proběhly hladce a bez problémů.

Výsledky studentského hlasování v jednotlivých krajích budou od 22. 9. 2016 uveřejněny na portálu Jeden svět na školách.

A. Řezníčková

0025