V letošním školním roce se žáci primy a sekundy zapojili do celé řady fyzikálních soutěží.

V prosinci se tři žáci sekundy – Jan Doubrava, Vojtěch Kapounek a Jakub Němec, zúčastnili Fyzikální soutěž pro žáky 9. tříd, na které Jan Doubrava obsadil 2. místo.

Poté devět studentů z primy a sekundy řešilo školní kolo Astronomické olympiády, což nebylo vůbec jednoduché, protože se s tímto tématem v hodinách ještě nesetkali. Na řešení krajského kola si troufl pouze Matyáš Moravetz ze sekundy, který nakonec obsadil 8. místo.

V dubnu se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády, kde AG opět reprezentovali Jan Doubrava a Matyáš Moravetz. Matyáš skončil na 6. místě a Honza na 4. místě a postoupil tak do krajského kola, kde se stal úspěšným řešitelem a ve velké konkurenci obsadil 16. místo.

Pozadu nezůstali ani studenti primy. Hned čtyři studenti – Ondřej Jakšl, Petr Šimíček, Tomáš Láník a Mikuláš Pospíšilík se zúčastnili Fyzikální soutěž pro žáky 8. tříd, přičemž Petr Šimíček skončil na 1. místě.

Všem studentům blahopřejeme k jejich úspěchům.

Pavla Valentová

2574

2574

2574

2574