Dne 23. dubna k nám zavítal P. Jan Bleša z farnosti Kelč, který s námi slavil úterní mši svatou v kapli Panny Marie. Při kázání nás seznámil s Cestou světla. 

Všichni známe postní křížovou cestu, která ve 14 zastaveních přibližuje Ježíšovu cestu od Piláta přes smrt na Golgotě až k uložení jeho těla do hrobu. Cesta světla na ni navazuje a ve 14 zamyšleních nás vede od prázdného hrobu k Letnicím. Zmrtvýchvstalý Ježíš, s nímž se na této cestě setkáváme, nám ukazuje nový pohled na život. Děkujeme otci za milá a povzbudivá slova. 

Eliška Loníčková, 2.C

2568

2568

2568

2568