Velmi poutavě přiblížil „Pestrobarevnou Indii“ četnému publiku ve studentském klubu Mgr. Jiří Rezek v pondělí 9. ledna. Prostřednictvím nádherných fotografií nám představil jak architektonické skvosty Indie (Tádž Mahal, Amritsar, Džajpur apod.) v protikladu k všudypřítomné špíně a chudobě.. Též jsme si mohli vychutnat krásu panenské přírody v Ladakhu.

60 tanečních párů – absolventů tanečního kurzu AG zcela zaplnilo taneční parket Domu kultury v Kroměříži v pátek 6. ledna 2017.

Ve čtvrtek 5. ledna 2017 se i na naší škole uskutečnila Tříkrálová sbírka. Ta je na AG již tradičně spojena s žehnáním pokojů a těch, kteří je obývají.

Vážení kolegové a milí studenti,

pořádáme druhý zájezd na divadelní představení do Městského divadla Zlín.

V pátek 24. 2. 2017 od 19.30 do 2.00 hodin

Hudba: Akvarel – taneční orchestr Zlín, cimbálová muzika D. Macha a studentská kapela Na Ostro

Dne 20. prosince se autobus plný studentů a profesorů AG vydal na několikahodinovou cestu do předvánoční Vídně.

Srdečně zveme na cestovatelskou přednášku Mgr. Jirky Rezka o neuvěřitelné Indii. Bude v pondělí 9. ledna 2017 od 18 hodin ve studentském klubu.

Na projekty se musí přihlásit každý studenty AG v době 3.–16. ledna 2017 u vedoucího projektu.

Seznam projektů včetně anotací.

Ve dnech 25. až 27. listopadu pořádal Evropský parlament mládeže Regionální výběrovou konferenci Pardubice 2016. Jedná se o sjezd všech bystrých hlav se zájmem o politické dění a život v EU a dobrou znalostí angličtiny.

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Adventní doba se chýlí ke svému závěru a brzy budeme slavit svátky Narození Ježíše Krista. Jak jsme prožili adventní čas na AG?

Od 12. prosince probíhá výstava betlémů v kapli sv. Stanislava v přízemí Arcibiskupského gymnázia. K vidění je 156 betlémů vyrobených z různorodých materiálů, různých velikostí a z rozličných zemí. Najdete zde betlémy z papíru, skla, keramiky, kukuřičného šustí, vizovického pečiva ale také z kůže, cínu nebo voňavého perníku.

Ve středu se hrálo vánoční hokejové utkání mezi AG a Pantery z Chropyně. Od začátku bylo utkáni vyhecované a bojovnost byla na vysokém stupni. Panteři bojovali seč jim síly stačili avšak již po čtvrt hodině hry AG vedlo o čtyři branky. Nakonec jsme vyhráli 12:2. Naši borci podali opět výborný výkon.

V pondělí 19. 12. 2016 zavítalo sedm desítek studentů AG do nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu.

V úterý 29. 11. 2016 se tři sedmičlenné týmy naší školy zúčastnily 9. ročníku Internetové matematické olympiády, kterou pro studenty středních škol pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Během dvou hodin museli studenti vyřešit deset náročných příkladů. V konkurenci 210 týmů z České i Slovenské republiky si nejlépe vedl tým kapitána Václava Kubíčka, který obsadil 39. místo. Všem řešitelům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

V pátek 16. 12. proběhlo testování IQ. Testování prováděla paní Havlová, místopředsedkyně Mensy ČR, za pomoci standardizovaného testu, který trval 40 minut. Škola obdrží statistické vyhodnocení, každý z účastníků pak do dvou týdnů potvrzení na svou adresu. Studenti, kteří získají šokující bodový výsledek, se mohou obrátit na koordinátorku pro nadané žáky V. Šiškovou. Konzultace o dalších možnostech je nezávazná a sušenky k dispozici.

V pátek 16. 12. proběhlo na AG školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém.

Zájem ze strany studentů byl obrovský, nicméně po poslechovém kole postoupilo do ústní části v každé kategorii 8 studentů. Bojovali statečně a kvalitně a na stupních vítězů nakonec stanuli tito:

Co prožily církevní školy od obnovení své činnosti? Odpověď jsme mohli nalézt při přednášce Mgr. Štěpána Bekárka ve středu 14. prosince a v kázání P. Jana Szkandery na studentské mši před přednáškou.

Studenti volitelného předmětu latina se v úterý 22. listopadu zúčastnili již pátého ročníku Dne latiny, který byl pořádán pod záštitou Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po zahájení následovala krátká přednáška o Karlu IV.

V pátek 9. prosince navštívila naši školu desítka absolventů AG, převážně studentů prvních semestrů vysokých škol, aby studentům třetího a čtvrtého ročníku přiblížili své fakulty a odpovídali na otázky potenciálních uchazečů o studium.

Na konci srpna soubor Cruentus spolupracoval s televizí Noe na natáčení filmu o svaté Anežce. Byla to nádherná práce a jsme za ni vděční.

Televizní premiéra bude na Noe 1. ledna 2017 ve 20.05, opakování 2. ledna 2017 v 16.25 hodin.

Seznam přihlášených a rozdělení do skupin najdete zde nebo na vývěsce ve vestibulu nebo na nástěnce vedle kabinetu dějepis a latina.

Změny se budou provádět pouze ze závažných důvodů.

Testování probíhá 16. 12. v učebně ZSV, s sebou psací potřeby a 150 Kč. Kdo si zapomene peníze, dostane složenku.

Slavnostní mše svatá s panem kardinálem Miloslavem Vlkem, setkání se zástupci partnerských škol, beseda se studenty, koncert sboru AVE – to jsou hlavní události na AG 8. prosince 2016.

Ve středu 30. 11. se utkali naši studenti v přátelském zápase proti studentům SG Velehrad. Hrálo se v přátelské atmosféře, téměř každý kdo přišel, zapojil se do hry. Hosté z Velehradu měli zpočátku herní převahu, později se však začala karta obracet a naši studenti dominovali. Celkově na sety však zvítězil tým studentů z Velehradu. Již teď se těšíme na jarní odvetu tentokrát na půdě Stojanova gymnázia.

První sobotu v prosinci se stejně jako v minulých letech otevřelo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži veřejnosti. V prostorách školy a domova mládeže byl připraven bohatý program.

Naše škola se již několik let pravidelně účastní České lingvistické olympiády, kterou pořádá Ústav obecné lingvistiky University Karlovy. Po loňském úspěchu, kdy se Vladimír Novotný probojoval až do celostátního kola konaného v Praze, doufáme, že i letos budeme mít účastníky ve vyšších soutěžích.

Dominika Krůpová, studentka 4. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a její učitelka Mgr. Elena Volková se zúčastnily moskevského finále Mezinárodní olympiády ruského jazyka, odkud se vrátily více než spokojené.

Po velkém úspěchu na AG-festu jsme se rozhodli přijít s další podzimně-zimní verzí marmelády. Jejím základem jsou dýně (když chcete dělat marmeládu, dýně si už seženete) vánoční koření, pomeranče. Samozřejmě bychom to nezvládli bez vydatné pomoci našich ubytovaných žáků. Množství těch, kteří se zapojili a čas tomu věnovaný, jsme přestali počítat, ale co se spočítat dalo je cca 40 kg marmelády, 160 skleniček, 5 variant. O naši radost se s vámi rádi podělíme při dni otevřených dveří.

Pan Petr Jašek, český humanitární pracovník a misionář, pomáhal křesťanům, kteří jsou v Súdánu pronásledovaní pro svou víru a sám se stal pronásledovaným křesťanem – už rok je totiž nespravedlivě stíhaný a uvězněný v súdánském vězení, kde mu hrozí až trest smrti.

V úterý 29. 11. sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Tomáš Žižkovský, který je nyní kaplanem v Hodoníně.

Ve středu 30. 11. 2016 pořádala Policejní škola v Holešově okresní kolo ve florbalu středních škol hochů a dívek. Naše Ágéčko obsadilo soutěž chlapců. Jednotlivá utkání se hrála na 2 × 10 minut hrubého času, probíhala na jednom hřišti a vždy se střídal zápas dívek a zápas hochů.

V úterý 22. 11. 2016 se ve studentském klubu konala přednáška studentky AG Aničky Jakubíkové, která strávila 3 měsíce v Londýně (červen–srpen 2016) jako au pair. O svých zkušenostech ve dvou rodinách a životě v kosmopolitním velkoměstě povyprávěla velmi poutavě a mnohé z přítomných inspirovala možná už na další prázdniny.

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 proběhlo v Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž okresní kolo soutěže BIBLE A MY. Celkem soutěžilo 48 žáků a studentů z třinácti škol okresu Kroměříž.

Zástupci tříd navštěvující SPAG se ve čtvrtek vydali do Fryštáku, kde se zábavnou formou seznámili mezi sebou a účastnili se teambuildingových aktivit.

Nový liturgický rok začal 27. listopadu 1. nedělí adventní. Ve 20 hodin v kapli Panny Marie požehnal jáhen Jan Berka adventní věnce, které nám budou během doby adventní připomínat blížící se svátky narození Ježíše Krista.

Dominika Krůpová, studentka 4. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a její učitelka Mgr. Elena Volková se z moskevského finále Mezinárodní olympiády ruského jazyka vrátily více než spokojené.

Jako už v loňském školním roce, i letos probíhá jednorázový zájmový workshop keramiky pro učitele Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Letošní téma je prořezávaná nádoba na svíčku.

V pátek 25. 11. se dvě studentky třídy 3.A Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnily finálového kola 6. Univerzitní olympiády ve Zlíně. Tato soutěž již tradičně probíhá v německém i anglickém jazyce a testuje nejen znalost samotného jazyka, ale i vystupování a prezentační dovednosti. Velmi cenná je i zkušenost z delšího projevu v cizí řeči před neznámým publikem a odbornou porotou. Toto obě studentky zvládly na výbornou!

V úterý 15. listopadu 2016 jsme si v hodině informatiky vyzkoušeli práci s mapou. Kdo si ale myslí, že jsme listovali v atlasech, ten se plete. Používali jsme k práci počítače a naše telefony.

Studenti 3. a 4. ročníků měli ve čtvrtek 24. 11. 2016 jedinečnou příležitost zhlédnout v aule školy divadlo v anglickém jazyce The History of England II.

Ve středu 23.11. proběhlo již tradiční arcibiskupské derby mezi odvěkými rivaly a to gymnáziem v Kroměříži a kněžským seminářem v Olomouci. První letošní utkání na zimním stadionu bylo v jednoznačné réžii domácího týmu, který nastoupil v silné sestavě.

Je název semináře o uprchlících v moderních dějinách, který pořádalo Židovské muzeum v Praze a kterého se mohli v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnit 21.11. i pedagogové z AG. Přednášející na semináři se snažili přítomným učitelům (nejen dějepisu) přiblížit situaci uprchlíků na českém území a vztah české společnosti k uprchlíkům od konce 1. světové války do současnosti.

Studenti primy a tříd 1.B a 3.T se zúčastnili 8.–10. 11. celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž letos absolvovalo 71 792 soutěžících z celé ČR.

Předmětová komise tělesné výchovy AG prosí všechny příznivce a přátele školy o poskytnutí nepotřebných lyží pro účely lyžařských výcvikových kurzů.

Pokud vlastníte nějaké nepotřebné lyže, budeme Vám velmi vděčni. Vhodné jsou carvingové slalomové lyže s kratším rádiem v délkách 140–145–150 cm, včetně bezpečnostního vázání. 

Darované lyže využijí sociálně znevýhodnění studenti, kteří by se jinak kurzu nemohli zúčastnit. Děkujeme Vám.

Upozorňujeme studenty i vyučující, že ještě do konce měsíce listopadu si můžete v knihovně zakoupit starší učebnice jazykové, společenskovědné i přírodovědné. Ceny většiny knih do 10 Kč, objemnější publikace do 50 Kč. Vhodné i  pro příbuzné a kamarády. Neváhejte a přijďte nakoupit.

Vaše knihovnice

Jelikož poslední várce absolventů přípravy k biřmování byla tato svátost nedávno úspěšně udělena, zaujala jejich místo v roční přípravě nová skupina studentů AG, dychtivých prohloubit svůj duchovní život.

Duchovní obnova pro rodiče studentů AG proběhla ve dnech 11. a 12. 11. 2016. Setkání jsme začali slavením mše svaté v horní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie. Po jejím ukončení jsme se přemístili do příjemného prostoru studentského klubu, kde jsme byli přivítáni školním kaplanem a panem ředitelem.

Od pátku 18. 11. do neděle 20. 11. probíhala na Hostýně duchovní obnova zaměstnanců AG. Obnovu vedl otec Marcel Javora a tématem bylo vzhledem ke končícímu roku milosrdenství právě Boží milosrdenství. Otec Marcel ve čtyřech promluvách rozebral různé aspekty tématu.

Ve dnech 14.–15. 11. 2016 odcestovali naši fotbalisté na pozvání partnerské školy z polských Piekar na každoroční podzimní turnaj v sálové kopané. Turnaje se tento rok zúčastnil neobvykle vysoký počet šesti družstev z polského Slezska, včetně našeho Ágéčka. Wojkovice, Katovice, Siemianovice, Bytom, a domácí Piekary.