Dne 14. 11. v odpoledních hodinách se studenti 4.A vydali spolu s panem profesorem Vladimírem Koutným sázet krokusy na pozemek školy. Nejednalo se však o prostoduchou zahradnickou kratochvíli, nýbrž o důležitý akt. V rámci Projektu Krokus, který pořádá irská nadace pro osvětu holocaustu, jsme si připomněli jeden a půl miliónu židovských dětí, které zahynuly v době 2. světové války.

27. listopadu v aule AG

9.50–11.30 třetí ročník
11.40–13.20 čtvrtý ročník

Program: představení jednotlivých fakult a oborů VŠ absolventy AG + volná diskuse a odpovědi na dotazy

Zažijte s námi atmosféru předvánoční Vídně!

Tradiční zájezd do rakouské metropole, který každoročně organizuje německá sekce.V pondělí 18. prosince 2017, cena 490 Kč. Na programu je prohlídka Vídně se zkušeným průvodcem a adventní trhy před radnicí.

Přihlásit se můžete od úterý 21. 11. v kabinetu AJ u paní Ševčíkové. Platba při přihlášení. Přednost mají studenti, kteří s námi ve Vídni minulý rok nebyli.

Studenti a učitelé AG měli možnost zúčastnit se ve dnech 10.–11. listopadu 2017 konference s názvem „Populismus v Evropě a obranyschopná demokracie“. Konferenci pořádala Česká křesťanská akademie, ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung v refektáři emauzského kláštera v Praze.

Od pátku 10. 11. do soboty 11. 11. 2017 se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži uskutečnila duchovní obnova, kterou svým slovem a modlitbou provázel P. Max Kašparů. Pozvání přijalo přes 120 účastníků z řad rodičů studentů i absolventů, ale také přátel školy.

Děkujeme všem zúčastněným za vytvoření pokojné atmosféry a krásně prožitý společný čas na AG.

Knihy hoří při teplotě 451 stupňů Fahrenheita. To je také název představení, které v pondělí 6. 11. zhlédli v Brně v kulturním centru Semilasso žáci především druhého ročního Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Anglické divadlo o městě, kde se nesmí číst, podávalo divákům jasnou myšlenku.

Ve dnech 10.–12. 11. 2017 se na Přístavu v Rajnochovicích konal víkend pro začínající biřmovance AG. Přístav je v podstatě fara sloužící od roku 1993 jako Arcidiecézní centrum mládeže.

V úterý 7. 11. vypukly na kroměřížské obchodní akademii líté souboje v rámci 10. ročníku turnaje v pIšQworkách. Konkurence byla letos velká, sešlo se zde 17 týmů.

Česká křesťanská akademie a AG zvou na přednášku ODSUN NĚMCŮ V ROCE 1945 – Internační a vězeňský tábor v Kroměříži v letech 1945–1946. Přednáška bude ve středu 15. listopadu 2017 v 19 hodin ve studentském klubu na AG.

Před přednáškou přijměte pozvání na „studentskou“ mši svatou, kterou bude v 18.00 hodin sloužit P. Antonín Hráček v kostele sv. Jana Křtitele.

Předloňští absolventi AG Zuzka Haiserová a bývalý prezident SPAGu Lubomír Vojtěch Baar srdečně zvou na přednášku o svém několikaměsíčním pobytu v Nepálu. Přednášku nazvali „S průjmem kolem světa, aneb Nepál“. Těší se na viděnou ve studentském klubu v pondělí 27.11.2017 v 18 hodin.

V pondělí 30. 10. 2017  studentský klub zcela zaplnili převážně účastníci loňského projektového „týdne“ pěší pouti do Santiaga de Compostela. Studenti AG Anička Gajdošíková  a Tomáš Sýkora si připravili povídání o této pouti nesmírně poutavým způsobem: zajímavé byly jak postřehy z cesty samotné, tak zamyšlení např. nad důležitostí obyčejné vody.

Ve dnech 2. 11. a 8. 11. 2017 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní (školní) kolo soutěže BIBLE A MY. Ve III. kategorii soutěžili studenti primy a sekundy, ostatní studenti soutěžili v rámci IV. kategorie. V základním kole jsou prověřovány všeobecné biblické znalosti.

V pondělí 6. 11. k nám zavítala paní zdravotnice z Červeného kříže. Seznámila nás s tím, jak se chovat v krizových situacích. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je mít zlomenou ruku a jak ji ošetřit. Rozdělili jsme se do skupin a diskutovali o různých úrazech. Následně jsme si vyzkoušeli na figuríně resuscitaci. Bylo to příjemně strávené odpoledne a mnohému jsme se naučili.

Sára Gilíková a Agáta Kvapilíková, 1.P

Každý biřmovanec potřebuje někoho, kdo se za něj bude modlit. Proto se v pondělí 6. listopadu skupina biřmovanců vydala do kláštera Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu. Po vzájemném seznámení a společné modlitbě zpěvem si sestry vincentky losovaly lístečky se jmény studentů, za které se budou po dobu přípravy modlit.

Kamila Zbořilová, 5.K

V pátek 3. listopadu 2017 se uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády ve Zlíně. Soutěž je každoročně organizována Mensou a soutěžící se musí vypořádat ve dvoukolovém testu se spoustou náročných logických úkolů. Naši školu reprezentovali tři studenti. V kategorii B obsadil žák Jan Doubrava z primy krásné 4. místo.

Zveme studenty, zejména 1. ročníků AG, aby si přišli vybrat doporučenou literaturu a s chutí se do ní začetli.

Je tady pro vás nachystána v knihovně. Podívejte!

V prvním listopadovém týdnu pamatujeme více na naše zemřelé. V obvyklém programu duchovních aktivit dojde k některým změnám:

Středa 1. 11. – Slavnost Všech svatých
6.45 – mše sv. v kapli P. Marie na AG
17.00 – mše sv. v kostele sv. Mořice
18.00 – společná návštěva hřbitova (sraz u kostela sv. Mořice)
18.00 – mše sv. v kostele P. Marie

Milí rodiče, srdečně vás zveme na duchovní obnovu s Maxem Kašparů, která se uskuteční ve dnech 10.–11. 11. 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Program zahájíme v pátek 10. 11. 2017 v 18 hodin slavením společné mše svaté. Zakončení obnovy bude v sobotu 11. 11. 2017 v 17 hodin.

Studenti AG pokračovali na konci října v projektu CZECHRAEL II. V červnu se věnovali studentům z izraelské střední školy diplomacie a nyní je navštívili v jejih domovině. Program byl nabitý od rána až do pozdních večerních hodin.

11. prosince 2017 pořádáme zájezd do brněnského Hadivadla na představení Maryša. Součástí zájezdu je interpretační seminář se studenty JAMU.

Studentské vstupné (sleva) – 100 Kč, 120 Kč na autobus, celkem tedy 220 Kč. Odjezd v 16.30 od Justiční školy. Zájemci se mohou hlásit v kabinetu češtiny.

V pondělí 16. října 2017 se trojice studentů, Monika Kunčarová, Filip Zavadil a Jana Orságová z třetích ročníků, za doprovodu p. profesora Motyčky a kněze Iosifa vydali na dobrodružnou cestu do partnerského města Râmnicu Vâlcea do Rumunska. Důvodů k návštěvě této krásné země bylo mnoho: zúčastnění se projektu PRET-A-PET, na který jsme obdrželi pozvánku, seznámení se s místní kulturou a lidmi a reprezentace Česka na mnoha setkáních s významnými osobnostmi z Rumunska.

V pátek 20. října se v chrámu sv. Mořice sešlo 39 studentů, aby přijali z rukou otce biskupa svátost biřmování. Po celém roce přípravy, v jejímž rámci se biřmovanci účastnili katechezí, navštěvovali nemocnici na Malém Valu a jezdili na duchovní obnovy, byla v 11 hodin zahájena slavnostní mše svatá.

V měsíci listopadu proběhne v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní kolo soutěže BIBLE A MY. K soutěži jsou zváni studenti ve 2 kategoriích, a to ve III. kategorii studenti primy a sekundy (psát budou ve čtvrtek 2. 11. 2017 v 12.35 hodin), ostatní v rámci IV. kategorie budou soutěžit ve středu 8. 11. 2017 v 13.30 hodin. V základním kole jsou prověřovány všeobecné znalosti Písma.

Studenti, kteří chtějí přijmout svátost biřmování, se mohou přihlásit do 27. října 2017 u P. Martina Sekaniny nebo na Pastoračním centru, kde mohou odevzdat vyplněnou přihlášku. První setkání biřmovanců bude 30. října 2017 v 16.00 hodin v místnosti Jana Pavla II. Zahajovací víkend pro nové biřmovance bude v Rajnochovicích ve dnech 10.–12. 11. 2017. (Studenti, kteří pojedou do Říma, budou z víkendu omluveni.)

Více informací u P. Martina Sekaniny nebo na Pastoračním centru. Přihláška k přijetí svátosti biřmování je ke stažení zde.

Již 15 let trvá spolupráce AG v Kroměříži s Gymnáziem sv. Andreja v Ružomberku. Doposud školy spolupracovaly především na sportovním poli. Letos se poprvé osobně setkali studenti celých dvou tříd – třídy 5.K z AG a třídy 3.B z Ružomberku, jejich třídní profesorky a školní kaplani. 15.–17. října proběhla návštěva Kroměříže a na jaře 2018 je plánovaná návštěva českých studentů v Ružomberku.

V úterý 17. října se na průběhu slavení ročníkové mše svaté podíleli biřmovanci. Jejich příprava brzy vyvrcholí přijetím svátosti biřmování. Ke mši svaté si nacvičili scénku a provázeli ji písněmi.  Na závěr představili své biřmovací patrony, duchovní hesla, která si vybrali, a podělili se o své zkušenosti s přípravou na biřmování, kterou absolvovali.

Za sychravého a mlhavého říjnového počasí pořádala okresní Asociace školních sportovních klubů ve středu 18. října na umělce Hanácké Slavie Kroměříž Pohár Josefa Masopusta v kopané. Turnaje se zúčastnily celkem 4 družstva ze tří kroměřížských a jedné holešovské školy. Obchodní akademie Kroměříž, COPT Kroměříž, SPŠ MV Holešov a naše AGčko.

O víkendu 13.–15. října se uskutečnila duchovní obnova biřmovanců na faře v Cholině, rodné farnosti otce Martina. Vedl ji bývalý jáhen z AG a nyní již novokněz otec Jan Berka. Obnovy se zúčastnilo kolem 30 biřmovanců a také několik jejich kmotrů.

Ve středu 11. 10. se sešli studenti, společně s učiteli i vedením naší školy, v aule AG, aby se podívali na slavnostní předání funkce prezidenta studentského parlamentu do rukou nově zvoleného prezidenta Jana Hermana. Celou slavností nás v roli moderátora provázel student 5. K Ondřej Pospíšil.

27. 11. 2017 se v prostorách Arcibiskupského gymnázia uskuteční přehlídka vybraných vysokých škol, které našim studentům představí absolventi školy, studující VŠ. Seznámí studenty se svými obory a s perspektivou uplatnění na trhu práce, ale uvedou je také do složitostí budoucího vysokoškolského studia. Vědět, kde sehnat podnájem, kolik stojí menza, kde koupit učebnice – to jsou cenné informace, které šetří čas i nervy budoucích vysokoškoláků.

Dne 11. října se žáci primy a sekundy zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. Přes počáteční nervozitu nakonec všichni s většími či menšími úspěchy zvládli nástrahy z oblastí matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu. A jak to všechno dopadlo? Zde je deset nejlepších řešitelů v rámci AG. (Uvidíme jak se umístí v okrese Kroměříž či Zlínském kraji.)

O víkendu od 13. 10 do 15. 10. proběhlo soustředění sboru AVE. Úkolem soustředění bylo nacvičit program do Říma a také rozšířit repertoár sboru. Což se také povedlo. S plným nasazením zkoušeli od pátečního odpoledne až do nedělního dopoledne, kdy sbor zpíval na mši svaté u sv. Mořice. Mohl tak přispět ke slavení liturgie a také k oslavě životního jubilea P. Václava Altrichtera.

Další přednáška z cyklu poutnických a cestovatelských besed bude v pondělí 30. 10. 2017 v 18 hodin ve studentském klubu: studentka AG Anička Gajdošíková a spol. nám představí loňský projektový týden z pěší pouti do Santiaga de Compostela. Přednáška nese název Já jsem ta cesta, pravda a život. Všichni jste srdečně zváni.

V pondělí 9. 10. 2017se sešli ve studentském klubu zájemci o vyprávění z pobytu v Letní škole ruského jazyka ve Volgogradu. Paní prof. Aranka Řezníčková a studenti AG Terezka Slováčková, Dominika Možná, Lukáš Brada a Radka Obadalová měli možnost o letošních prázdninách se této školy zúčastnit.

V návaznosti na výsledky fyzikální olympiády se již po desítky let koná celostátní soustředění úspěšných fyzikářů na horské chatě Táňa v Peci pod Sněžkou. Za Arcibiskupské gymnázium se jej letos ve dnech 9. až 22. září zúčastnili Václav Kubíček (4. ročník) a Šimon Sukup (tercie).

Ve středu 11. října proběhlo ve studentském klubu vyhodnocení 1. ročníku soutěže Zachyť svůj projekťAG. Umělecká porota ocenila práci všech zúčastněných a odměnila nejzdařilejší práce z předložených fotografií a videí.

Ceny převzali Michal Plánka se svým zachycením projektového týdne Jevíčko, Marie Pavlasová s fotografií z Poutě do Santiaga, Patrik Bartošík s videem z Londýna a Zuzana Zavadilová, která vyfotila projektový týden s chemií.

Ahoj,
jmenuji se Daniel Žákovský, jsem psycholog a má práce je o tom, že spolu s druhými lidmi hledám cestu, jak se posunout v životě dopředu a jak překonat různé starosti. Rád bych nabídl možnost setkání i Tobě. Psychologie za celou dobu své existence nasbírala spoustu zajímavých fint, nápadů a užitečných postupů, které se mohou hodit i Tobě.

Z loňské primy jsme úspěšně postoupili do sekundy, škola se rozběhla, ale chyběl nám „adaptační pobyt“. Potřebovali jsme ve třídě nové zážitky, a tak jsme ve dnech 25. - 27. září 2017  vyjeli na třídní motivační výjezd na faru v Pačlavicích s třídní učitelkou a bratrem jáhnem. Chtěli jsme zjistit, jak jsme se změnili po prázdninách, jeli jsme si pro dobrou motivaci do práce v novém školním roce, pro nový impuls do studia i do života naší třídy.

Učitelé AG měli v pátek 6. října 2017 možnost zúčastnit se semináře „Současné poznatky astronomie“. Seminář se konal v Sále kardinála T. Špidlíka ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje a pořádalo jej Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého.

Novokněz brněnské diecéze P. Ladislav Bublan sloužil v úterý 3. října 2017 „ročníkovou“ mši svatou. Po mši svaté o. Ladislav uděloval novokněžské požehnání.

Tak jako před týdnem okresní kolo i krajské kolo v přespolním běhu se konalo ve čtvrtek 5. října v běžeckém areálu Na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem.

Počasí bylo od rána deštivé a velmi chladné. Kluci startovali až v 11.30 a trať byla v tu dobu již značně blátivá a kluzká, takže podmínky k samotnému běhu nebyly vůbec optimální a na mnoha úsecích až nebezpečné.

V rámci Studentských voleb, které organizuje vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, odevzdalo během 3. a 4. října 2017 svůj hlas 40 068 studentů z 281 škol. Mezi nimi byli i studenti 2. ročníku Arcibiskupského gymnázia. V hodinách společenských věd zrovna probírají ústavní právo, takže je nasnadě, aby nově nabyté znalosti uplatnili v praxi – při výběru politické strany, hnutí či koalice (z těch, které letos kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR); tento subjekt pak mohou volit "nanečisto".