V úterý 17. října se na průběhu slavení ročníkové mše svaté podíleli biřmovanci. Jejich příprava brzy vyvrcholí přijetím svátosti biřmování. Ke mši svaté si nacvičili scénku a provázeli ji písněmi.  Na závěr představili své biřmovací patrony, duchovní hesla, která si vybrali, a podělili se o své zkušenosti s přípravou na biřmování, kterou absolvovali.

Za sychravého a mlhavého říjnového počasí pořádala okresní Asociace školních sportovních klubů ve středu 18. října na umělce Hanácké Slavie Kroměříž Pohár Josefa Masopusta v kopané. Turnaje se zúčastnily celkem 4 družstva ze tří kroměřížských a jedné holešovské školy. Obchodní akademie Kroměříž, COPT Kroměříž, SPŠ MV Holešov a naše AGčko.

O víkendu 13.–15. října se uskutečnila duchovní obnova biřmovanců na faře v Cholině, rodné farnosti otce Martina. Vedl ji bývalý jáhen z AG a nyní již novokněz otec Jan Berka. Obnovy se zúčastnilo kolem 30 biřmovanců a také několik jejich kmotrů.

Ve středu 11. 10. se sešli studenti, společně s učiteli i vedením naší školy, v aule AG, aby se podívali na slavnostní předání funkce prezidenta studentského parlamentu do rukou nově zvoleného prezidenta Jana Hermana. Celou slavností nás v roli moderátora provázel student 5. K Ondřej Pospíšil.

27. 11. 2017 se v prostorách Arcibiskupského gymnázia uskuteční přehlídka vybraných vysokých škol, které našim studentům představí absolventi školy, studující VŠ. Seznámí studenty se svými obory a s perspektivou uplatnění na trhu práce, ale uvedou je také do složitostí budoucího vysokoškolského studia. Vědět, kde sehnat podnájem, kolik stojí menza, kde koupit učebnice – to jsou cenné informace, které šetří čas i nervy budoucích vysokoškoláků.

Dne 11. října se žáci primy a sekundy zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. Přes počáteční nervozitu nakonec všichni s většími či menšími úspěchy zvládli nástrahy z oblastí matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu. A jak to všechno dopadlo? Zde je deset nejlepších řešitelů v rámci AG. (Uvidíme jak se umístí v okrese Kroměříž či Zlínském kraji.)

O víkendu od 13. 10 do 15. 10. proběhlo soustředění sboru AVE. Úkolem soustředění bylo nacvičit program do Říma a také rozšířit repertoár sboru. Což se také povedlo. S plným nasazením zkoušeli od pátečního odpoledne až do nedělního dopoledne, kdy sbor zpíval na mši svaté u sv. Mořice. Mohl tak přispět ke slavení liturgie a také k oslavě životního jubilea P. Václava Altrichtera.

Další přednáška z cyklu poutnických a cestovatelských besed bude v pondělí 30. 10. 2017 v 18 hodin ve studentském klubu: studentka AG Anička Gajdošíková a spol. nám představí loňský projektový týden z pěší pouti do Santiaga de Compostela. Přednáška nese název Já jsem ta cesta, pravda a život. Všichni jste srdečně zváni.

V pondělí 9. 10. 2017se sešli ve studentském klubu zájemci o vyprávění z pobytu v Letní škole ruského jazyka ve Volgogradu. Paní prof. Aranka Řezníčková a studenti AG Terezka Slováčková, Dominika Možná, Lukáš Brada a Radka Obadalová měli možnost o letošních prázdninách se této školy zúčastnit.

V návaznosti na výsledky fyzikální olympiády se již po desítky let koná celostátní soustředění úspěšných fyzikářů na horské chatě Táňa v Peci pod Sněžkou. Za Arcibiskupské gymnázium se jej letos ve dnech 9. až 22. září zúčastnili Václav Kubíček (4. ročník) a Šimon Sukup (tercie).

Ve středu 11. října proběhlo ve studentském klubu vyhodnocení 1. ročníku soutěže Zachyť svůj projekťAG. Umělecká porota ocenila práci všech zúčastněných a odměnila nejzdařilejší práce z předložených fotografií a videí.

Ceny převzali Michal Plánka se svým zachycením projektového týdne Jevíčko, Marie Pavlasová s fotografií z Poutě do Santiaga, Patrik Bartošík s videem z Londýna a Zuzana Zavadilová, která vyfotila projektový týden s chemií.

Ahoj,
jmenuji se Daniel Žákovský, jsem psycholog a má práce je o tom, že spolu s druhými lidmi hledám cestu, jak se posunout v životě dopředu a jak překonat různé starosti. Rád bych nabídl možnost setkání i Tobě. Psychologie za celou dobu své existence nasbírala spoustu zajímavých fint, nápadů a užitečných postupů, které se mohou hodit i Tobě.

Z loňské primy jsme úspěšně postoupili do sekundy, škola se rozběhla, ale chyběl nám „adaptační pobyt“. Potřebovali jsme ve třídě nové zážitky, a tak jsme ve dnech 25. - 27. září 2017  vyjeli na třídní motivační výjezd na faru v Pačlavicích s třídní učitelkou a bratrem jáhnem. Chtěli jsme zjistit, jak jsme se změnili po prázdninách, jeli jsme si pro dobrou motivaci do práce v novém školním roce, pro nový impuls do studia i do života naší třídy.

Učitelé AG měli v pátek 6. října 2017 možnost zúčastnit se semináře „Současné poznatky astronomie“. Seminář se konal v Sále kardinála T. Špidlíka ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje a pořádalo jej Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého.

Novokněz brněnské diecéze P. Ladislav Bublan sloužil v úterý 3. října 2017 „ročníkovou“ mši svatou. Po mši svaté o. Ladislav uděloval novokněžské požehnání.

Tak jako před týdnem okresní kolo i krajské kolo v přespolním běhu se konalo ve čtvrtek 5. října v běžeckém areálu Na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem.

Počasí bylo od rána deštivé a velmi chladné. Kluci startovali až v 11.30 a trať byla v tu dobu již značně blátivá a kluzká, takže podmínky k samotnému běhu nebyly vůbec optimální a na mnoha úsecích až nebezpečné.

V rámci Studentských voleb, které organizuje vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, odevzdalo během 3. a 4. října 2017 svůj hlas 40 068 studentů z 281 škol. Mezi nimi byli i studenti 2. ročníku Arcibiskupského gymnázia. V hodinách společenských věd zrovna probírají ústavní právo, takže je nasnadě, aby nově nabyté znalosti uplatnili v praxi – při výběru politické strany, hnutí či koalice (z těch, které letos kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR); tento subjekt pak mohou volit "nanečisto".

Ve výtvarné soutěži Řekni to tichem, kterou pořádalo Poradenské centrum pro neslyšící v Kroměříži, zvítězila Veronika Nečasová z 2. S. Její výtvarné dílo, které vzniklo v hodinách výtvarné výchovy s p. Svobodovou, bylo vybráno do kalendáře, který Poradenské centrum vydalo.

Joint International Physics Summer School – Optics

Ve dnech 22. až 27. srpna 2017 se ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a italské Univerzity Insubria v Miláně konala v Olomouci „Letní škola optiky“.

16. října 2017 pořádáme zájezd do městského divadla ve Zlíně na představení Noc na Karlštejně.

Studentské vstupné (sleva) – 100 Kč, 60 Kč na autobus, celkem tedy 160 Kč.

Odjezd v 17.45 od Justiční školy.

Zájemci se mohou hlásit v kabinetu češtiny.

Další přednáška z cyklu poutnických a cestovatelských besed bude v pondělí 9. 10. 2017 v 18 hodin ve studentském klubu. O svých zážitcích, o Moskvě, Volgogradu a dalších místech, která navštívili, přijdou povyprávět Lukáš Brada, Dominika Možná, Radka Obadalová, Tereza Slováčková, Anna Štěrbová a Aranka Řezníčková.

AG realizuje projekt AG šablony 2017–2019 v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. 

Za poměrně chladného podzimního počasí s občasným ranním mrholením se běžel v úterý 26. září v běžeckém areálu Na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem tradiční podzimní přespolák.

Stejně jako v minulých letech tak i pro tento školní rok jsou do studentského klubu plánovány poutnické a cestovatelské přednášky a besedy nejrůznějších osobností: cestovatelů a poutníků, a to i z řad studentů a absolventů AG.

October 2017 – May 2018,  Taurage, Lithuania

Chcete se podílet na tvorbě digitální knihy? Spolupracovat se studenty z různých zemí Evropy? Pokud rádi píšete příběhy nebo kreslíte, neváhejte a využijte jedinečnou příležitost.

Přihlášky a bližší informace vám podá Mgr. Svatava Hrdá v kabinetu AJ. Pozor! Počet míst je omezen. Hlaste se do 6. 10.

I v letošním roce se naše škola zapojí do projektu organizace Jeden svět na školách – do Studentských voleb. Cílem je, aby se studenti na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Volby se uskuteční v úterý 3. 10. 2017 v odpočinkové místnosti vedle vrátnici, a to každou přestávku (do 6. vyučovací hodiny). Srdečně jsou zváni všichni studenti 2. ročníku.

A. Řezníčková

V pátek 22. září se pro studenty čtvrtých ročníků Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskutečnila přednáška Ing. Jiřího Jemelky na téma Křesťan a podnikání. Zakladatel sdružení křesťanských podnikatelů Kompas, který pomáhá s revitalizací firem, hovořil o spojení víry a podnikání. Popisoval své zkušenosti, vybízel k vyšší výkonnosti a převzetí zodpovědnosti. Lidé by dle jeho názoru měli rozlišovat cíl, kterým je co největší zisk, a účel, na nějž se peníze využijí.

Kdo si chcete procvičit či prohloubit svoje znalosti, přijďte se podívat na učebnice, které jsou ve výprodeji. Jedná se zejména o učebnice angličtiny, francouzštiny, českého jazyka, chemie, hudební výchovy.
Některé učebnice jsou zdarma!

V úterý 19. září proběhl již tradiční Sedláčkův memoriál v atletice. Závodů se zúčastnilo celkem sedm škol, každá měla zastoupení v kategorii dívek i v kategorii chlapců, včetně gymnázia z Liptovského Mikuláše, které je družební školou kroměřížského gymnázia.

Dne 7. 9. 2017 se noční můra mnoha z nás třeťáků stala skutečností, když jsme si přečetli název přednášky, která nás měla čekat – možnosti uplatnění v přírodovědných a humanitních profesí.

Praktická fotografie – první hodina proběhne v úterý 19. 9. v 16 hodin v učebně IVT2. Lektor Jaroslav Šafer.

Japonština – první hodina v úterý 26. 9. v 16 hodin v učebně A4. Lektor Marie Kroupová.

Základy programování – první hodina bude v úterý 26. 9. v 16.30 hodin v učebně IVT1. Lektor Ivo Fridrich.

Na všechny kroužky se můžete dopředu přihlásit ve studentském klubu.

V pátek 15. 9. se naše prima zúčastnila Děkanátního setkání dětí z náboženství, kdy měla možnost navštívit více křesťanských komunit a blíže se tak seznámit s jejich životem a působením. Studenti tak navštívili Církev československou husitskou, Bratrskou jednotu baptistů a Českobratrskou církev evangelickou. Nakonec jim byla v Arcibiskupském zámku přiblížena historie Podzámecké zahrady.

Mladí lidé z celého světa, kteří přednášejí jiným mladým lidem o svých zemích, a ti jim na oplátku věnují svůj volný čas a učí je poznávat zemi svou. To je hlavní myšlenka projektu EDISON, který se na naší škole po předchozím úspěchu přede dvěma lety opět uskutečnil hned druhý týden v září.

Od letošního roku bude při škole nově působit Středisko volného času. Všechny volnočasové aktivity, kroužky, studentský bar a čajovna budou nově organizačně zastřešeny do jednoho celku. Pro studenty školy se nic zásadního nemění (mimo přihlášení se do střediska), ale škola se organizačně rozrostla o další subjekt. Věříme, že se tím i nabídka aktivit pro studenty postupně rozšíří.

Od září se můžete ve studentském klubu přihlašovat do tří nových kroužků:

V úterý 12. září sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Jan Berka, který v loňském školním roce působil na AG jako jáhen. Mše svaté se zúčastnilo i šest studentů teologického konviktu. Mši svatou doprovázela zpěvem a hudbou schola AG.

Pozvánka pro všechny chlapy z AG a také z internátu na společný výjezd na faru do Choliny od středy 27. 9. do pátku 29. 9. pod názvem Chlapi sobě!

Co můžete od tohoto výjezdu očekávat? Brigádu, koloběžky, spoustu dalších věcí a hlavně... společně strávený čas mezi chlapy!

S sebou spacák, pracovní oblečení a 100 Kč.

V pondělí 4. září se na Arše v Rajnochovicích sjelo 81 nových studentů prvního ročníku, v čele s jejich třídními profesory.

První přednáška z cyklu poutnických a  cestovatelských besed bude v úterý 19. 9. 2017 v 18 hodin ve studentském klubu. Bratr jáhen Jiří Šůstek povypráví o svém pobytu v Severním Irsku. Všichni jste srdečně zváni.

Ve dnech 29. 8.–1. 9. 2017 se na Svatém Hostýně konal seznamovací tábor třídy 1. P. Táboru se spolu s panem třídním učitelem zúčastnilo 33 nových studentů, kteří zde započali novou etapu svého životního období.

Baví tě mluvit? Rád diskutuješ s ostatními? Myslíš si, že máš často pravdu? Předveď a rozviň své dovednosti v našem novém debatním klubu!

Máš možnost získat nové zkušenosti, naučit se lépe komunikovat a začít se dívat na určité problémy lidské společnosti z více úhlů pohledu než doposud.

V pondělí 4. září se po období letních prázdnin znovu otevřely prostory naší školy a kmenové učebny se zaplnily studenty společně s jejich třídními učiteli. Po úvodní hodině se všichni shromáždili v kostele sv. Mořice, kde pro studenty našeho gymnázia a také pro žáky Církevní základní školy v Kroměříži celebroval slavnostní mši sv. olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Prázdniny jsou za námi, ale zdá se, že řada studentů nezahálela ani ve svém volném čase. Ve dnech 31. 7.–15. 8. 2017 uspořádalo Stojanovo gymnázium, Velehrad ve spolupráci s volgogradskou univerzitou Letní školu ruského jazyka ve Volgogradu.

Do nově zrekonstruovaných prostor se v pondělí 4. září 2017 vrátili studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kompletní rekonstrukce části domova mládeže, jejíž náklady dosáhly výše 35 mil. korun a byly uhrazeny také z finanční náhrady za majetek nevydaný v rámci církevních restitucí, je přitom součástí několik let trvající opravy celé budovy.

Pro stažení prezentací z nultých třídních schůzek a instrukcí k seznamovacímu táboru klikněte na Číst dál...

 

Seznam četby pro 1. ročník (doplněno 28. 6. 2017) 

Jako v předešlých letech budou mít studenti 1.–3. ročníku možnost navštěvovat nepovinný předmět anglickou konverzaci s rodilým mluvčím Lenem Verwoerdem. Zájemci se mohou zapsat do 18. 9. 2017 do tabulky na nástěnce naproti kabinetu AJ ve druhém patře, kde najdou i bližší informace.

Za okny ještě padal sníh, když se asi dvacítka studentů z celé školy sešla v učebně N2. V ruce měli propisku a před sebou bránu k jednomu z největších dobrodružství ve svém dosavadním životě. Najít ten správný klíč se však podařilo jen pětici z nich.