Po podzimních třídních schůzkách je každoročně připravena duchovní obnova pro rodiče žáků naší školy. Tentokrát se jí zúčastnilo téměř 50 účastníků. 

Ve dnech 12. 10. a 7. 11. 2018 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní (školní) kolo soutěže BIBLE A MY. Ve III. kategorii soutěžili studenti primy a sekundy, ostatní studenti soutěžili v rámci IV. kategorie.

Srdečně zveme do studentského klubu ve čtvrtek 15. 11. 2018 na cestovatelskou přednášku o Vietnamu. Přednášet bude doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. z Masarykovy univerzity. Začínáme v 18 hodin a těšíme se na vás!

 

Zažijte s námi atmosféru předvánoční Vídně!

Tradiční zájezd do rakouské metropole, který každoročně organizuje německá sekce. V pondělí 17. prosince 2018, cena 520 Kč. Na programu je prohlídka historických památek Vídně se zkušeným průvodcem a adventní trhy před radnicí.

Zájemci o studium na Arcibiskupském gymnáziu mohou získat informace o studiu v naší škole na stánku AG ve čtvrtek 8. listopadu od 9 do 17 a v pátek 9. listopadu od 8 do 16 hodin na Veletrhu práce a vzdělávání v Domě kultury v Kroměříži.

Další možnost získat informace o studiu na AG budou mít rodiče a žáci během Dne otevřených dveří, který se koná tradičně 1. sobotu v prosinci (1. prosince 2018) v budově naší školy od 9 do 12 hodin.

V rámci hodin výtvarné výchovy se žáci 2. ročníků naší školy zapojili do 8. ročníku komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět – CO PRO MNE ZNAMENÁ DEMOKRACIE? pořádané nadací Člověk v tísni.

Tento projekt umožňuje studentům zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR a to pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků.

Již potřetí proběhne výměnný pobyt izraelských studentů střední školy diplomacie v Herzlyi u nás. V dubnu nás navštíví skupinka studentů, pro které potřebujeme zajistit ubytování a zajímavý program. Naše škola pak poletí do Izraele v podzimních měsících 2019, kde i nám hostitelé poskytnou ubytování ve svých rodinách a poznávací výlety, např. do Jeruzaléma nebo k Mrtvému moři.

V pátek 26. října se kostel sv. Mořice v Kroměříži zaplnil studenty, rodiči, příbuznými a přáteli biřmovanců, kteří z rukou otce biskupa Antonína Baslera přijali svátost biřmování.

Jak už to bývá zvykem, tak i tento rok se sešli studenti, pedagogové a zaměstnanci školy, aby se podívali na slavnostní předání funkce prezidentky studentského parlamentu Aleně Knotkové!

Ve dnech 21.–24. 10. se náš pěvecký sbor AVE, jehož hrdou členkou se mohu nazývat, zúčastnil výjezdu do Evropského parlamentu ve Štrasburku, abychom zde přispěli svým, snad libým, zpěvem k oslavě 100. výročí založení Československé republiky.

Jen málokdo tuší, že v nedaleké obci Uhřičice bude slavit za pár dní 110. výročí technická památka evropského formátu – sifon na řece Valové. V roce 1908 nahradil  z rozhodnutí Moravského zemského sněmu vantroky, aby se předcházelo povodním.

V úterý 16. 10. 2018 byla ve studentském klubu přednáška, na kterou se studenti velmi těšili: Mgr. V. Zahradníček slíbil povyprávět o své cestě do Izraele, kterou uskutečnil vloni se svými bratry málo tradičním způsobem, a to „po vlastní ose“.

Kurz dobrovolnické minimum: 7. 11. 2018, 13.30–16.45 hodin, učebna ZSV a náboženství.

Závazné přihlášky přes Google formulář do 31. 10. 2018.

Kurz je určený pro dobrovolníky AG.

Bližší informace zde.

Ve středu 10. 10. 2018 jsme měli možnost díky spolupráci s COPT nahlédnout do tajů 3D tisku. A tak jsme tam vyrazili.

Milí rodiče, srdečně vás zveme na duchovní obnovu s novým školním kaplanem P. Petrem Káňou, která se uskuteční ve dnech 9.–10. 11. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Byly aktualizovány Často kladené otázky týkající se přijímacího řízení a informace k přijímacímu řízení.

V pátek 28. září jsme se skupinka několika studentů v čele s otcem Petrem vydali na pouť ke svatému Václavu do Staré Boleslavi.

Co je to CAD?
Jedná se o používání pokročilých grafických programů pro projektování, patří sem i oblast počítačových vizualizací.

Co se naučíme?
Programovat v programu CAD a nakonec si studenti vytisknou na 3D tiskárně to, co spáchali. Předchozí znalosti nejsou nutné.

V úterý 2. října přijal pozvání na ročníkovou mši sv. P. Jiří Šůstek, který v loňském roce působil na naší škole jako jáhen. V homilii zavzpomínal na léta, která prožil na AG jako student a zdůraznil, že prostředí, které škola nabízí a vytváří, je důležité pro další zdravý rozvoj mladého člověka jak v oblasti přirozeně lidské, tak také duchovní.

Zájemci o studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou získat informace o naší škole na stánku AG ve čtvrtek 4. 10. a v pátek 5. 10. na Veletrhu práce a vzdělávání v Kongresovém centrum Zlín.
Neváhejte a příjďte se informovat! Těšíme se na vás.

Ve středu 26. září se v kostele sv. Jana Křtitele konala studentská mše svatá, na kterou byl kromě otce Jiřího Šůstka, který působil v loňském roce na AG jako jáhen, pozván také celý tým z Rajnochovic.

Milí studenti 4. ročníků,

v knihovně je pro vás nachystaná do 15. 10. 2018 doporučené literatura, kterou určitě můžete využít ke čtení i při maturitní zkoušce.

Přijďte si vypůjčit!

Ve středu se vydalo deset výborných běžců na okresní kolo v přespolním běhu. Tento závod se konal v biatlonovém areálu města Bystřice pod Hostýnem.

V nadpisu článku není chyba. Šimon Sukup, student kvarty našeho gymnázia, skutečně nebyl na výletě v tibetské Lhase… Laserové centrum Fyzikálního ústavu AV HiLASE v Dolních Břežanech umožnilo od 7. do 9. září 2018 již podruhé 12 středoškolským studentům z České republiky v rámci programu Talentové akademie zkusit si práci ve svých vědeckých laboratořích.

Pro projekt Senioři ve vatičce vytvořila sekunda AG KM sérii obrázků. Vybrané výtvarné práce budou vystaveny pro radost starších generací od pondělí 1. října v Knihovně Kroměřížska.

P. J. Olexinová

aneb seznamovací pobyt pro studenty prvního ročníku Arcibiskupského gymnázia na Arše v Rajnochovicích. Na tomto pobytu měli žáci možnost seznámit se hlavně mezi sebou a později i se školou a jejím koloběhem.

Máš-li doma zbytečného plyšáka, přines ho v pondělí na pastorační centrum.

Ve středu 19. září naši školu navštívil bývalý absolvent Arcibiskupského gymnázia a nynější europoslanec JUDr. Stanislav Polčák, který si připravil přednášku pro druhé ročníky. Přednáška se týkala Evropské unie.

K osvojení cizího (někdy i mateřského) jazyka vede spletitá a trnitá cesta. Můžete se mořit celý rok (někdy i více) učením dlouhých pouček a nepřehledné gramatiky, nebo hurá do praxe! Pět studentek Arcibiskupského gymnázia se proto rozhodlo pro druhou variantu a využilo mnohaleté tradice dvoutýdenního pobytu v bavorském Münsterschwarzachu.

Vydejte se s námi do zlínského divadla na vtipnou i dojemnou komedii Zamilovaný Shakespeare. 

Kdy? – 25. 10. 2018 (sraz u Justiční školy)

Za kolik? - Vstupné i doprava jen za 160 Kč.

Kde se přihlásit? - Kabinet češtiny.

October 2018 – May 2019
Taurage, Lithuania

Po roce opět našim studentů nabízíme možnost zúčastnit se mezinárodního projektu Let´s Create a Story. Organizátorem je gymnázium v Litvě a cílem je ve spolupráci s dalšími 4–5 školami vytvořit příběh, který se stane součástí digitální knihy.

Stalo se již tradicí, že cyklus cestovatelských besed ve studentském klubu zahajuje náš nový bratr jáhen. Ani letos tomu nebylo jinak – jen téma nebylo tradiční (Texas), ale Paříž.

V úterý 18. září proběhl již tradiční Sedláčkův memoriál v atletice a středoškolský atletický pohár.

Závodů se zúčastnilo celkem sedm škol kroměřížského regionu, každá měla zastoupení v kategorii dívek i chlapců, včetně gymnázia z Liptovského Mikuláše, které je družební školou kroměřížského gymnázia.

Začínáme ve středu 10. 10. odpoledne.

Nabízíme:

Milí studenti,
také tento školní rok můžete využít službu psychologa přímo v prostorách AG. Psychologie za celou dobu své existence nasbírala spoustu zajímavých fint, nápadů a užitečných postupů, které mohou pomoci při řešení různých problémů nebo při osobním rozvoji.

V pondělí 10. září měli žáci primy a sekundy možnost prožít netradiční hodinu fyziky. Místo klasické výuky pro ně bylo připraveno několik stanovišť, na kterých mohli mimo jiné zkoumat účinky magnetického pole, sestavit dalekohled, řešit zábavné fyzikální testy nebo zkoumat optické klamy.

Náš společný třetí rok na AG jsme zahájili adaptačním a motivačním pobytem v Dřevohosticích. Na tamní faru jsme jeli spolu s paní učitelkou třídní Lenkou Pospíšilovou a paní vychovatelkou Dorou Droščákovou od 5. do 7. 9. 2018.

První z cestovatelských přednášek v novém školním roce bude mít (již tradičně) náš nový bratr jáhen Ondřej Talaš. Zveme všechny příznivce hlavního města Francie do studentského klubu v úterý 18. 9. 2018 na 18 hodin!

Ve středu 5. září proběhla za účasti třetích ročníků vědecká přednáška Science Slam. Tato akce je zaměřená na prezentaci vědeckých disciplín středním a základním školám. Science Slam je jedinečný především díky tomu, že přednášející nejsou profesoři, nýbrž studenti vysokých škol.

It’s the start of a new school year and, just like before, I’ll be offering you the chance of conversation lessons with me, your resident native speaker.

V tomto roce probíhaly opět rozsáhlé opravy školy. Ty letošní jsou určitě největšími v novodobé historii školy. Opravy probíhaly ve dvou samostatných projektech:

I letošní školní rok nabízíme studentům možnost přihlásit se k přípravě na svátosti křtu, eucharistie a biřmování.

Ti, kdo mají zájem o přípravu na tyto svátosti, se mohou přihlásit do pátku 11. října 2018 u P. Petra Káni nebo na Pastoračním centru.

V pondělí 3. září se opět po čase prázdnin a odpočinku vrátili studenti naší školy do svých tříd a také na pokoje domova mládeže. Nejdříve se setkali se svými třídními učiteli v kmenových učebnách a poté vstoupili do nového školního roku slavnostní mší svatou v kostele sv. Mořice společně s žáky Církevní základní školy (CZŠ) v Kroměříži.

Každá změna je náročná a k jedné z nejtěžších patří změna školy. Skoro všechny děti z ní mají strach. A aby nám to, budoucím primánům, ulehčili, připravili pro nás naši učitelé zábavný seznamovák. Shrnul bych to asi takto:

Zadání pro studenty a pedagogy je natočit 3 různé záběry:

1) Záběr na místo/člověka, věc/předmět, které máte na AGKM rádi, baví vás
2) Záběr na sebe, jak se díváte do kamery (bez mluvení)
3) Záběr na sebe, kdy řeknete ideálně několik slov, které pro vás charakterizují vaši školu, ale upřímně
4) Pokud vás napadne ještě nějaký záběr, pojďte do toho!